Nemokėjo jis lenkt prieš didžiūnus galvos,

nemokėjo jis niekint mažųjų,

nemokėjo kaip nendrė pavėjui linguot,

o, vėjui nutilus, ir vėl atsistot.

Julius Janonis.