Nemokėjo jis lenkt prieš didžiūnus galvos,

nemokėjo jis niekint mažųjų,

nemokėjo lyg nendrė pavėjui linguot,

o, vėjui aprimus, ir vėl atsistot.

Julius Janonis.