Vikt2Ats.doc (41 KB)

 

Reklama

Biografija

2008-10-02

 

Download now or preview on posterous

Biografija.doc (23 KB)

Posted by email from diedas’s posterous

Kas yra Fizika?

2008-10-01

Dar žiloje senovėje žmonės stebėjo įvairius gamtoje vykstančius reiškinius, bandė juos aiškinti ir sisteminti. Taip atsirado gamtą tiriantis mokslas, pavadintas fizika (gr. physis — gamta). Fizikos terminą IV a. pr. Kr. pirmasis pavartojo didis graikų filosofas ir mokslininkas Aristotelis (Aristoteles, 384—322 pr. Kr.) savo knygoje „Fizika“, kurioje apibendrino senovės tautų sukauptas žinias apie gamtos reiškinius, dangaus ir žemės kūnus, jų judėjimą ir t. t., taip pat savo ir savo mokinių surinktus bei susistemintus faktus. Taigi tuo metu fizika apėmė visą to meto mokslą.

Plečiantis mokslui, fizika jau negalėjo aprėpti visos gamtos, todėl atsirado naujos gamtos mokslo šakos: botanika — mokslas apie augalus, zoologija — mokslas apie gyvūnus, chemija — mokslas, tiriantis medžiagas, jų sudėtį, savybes ir kitimus, kurių metu vienos medžiagos virsta kitomis, meteorologija — mokslas, nagrinėjantis Žemės atmosferą bei joje vykstančius procesus, astronomija — mokslas apie visatos sandarą ir raidą ir kt.

"Blogas" – pirmiausia tai yra sulietuvintas angliškas terminas "Blog", kuris yra originalaus
termino "Weblog" sutrumpinimas. Jis lietuvių kalboje verčiamas, kaip tinklaraštis.
Taigi išsiaiškinome, jog "Blogai lietuvių kalboje vadinami tinklaraščiais.
Tačiau kas tai per reiškinys ?

Tinklaraščiai – unikali erdvė, kurią gali valdyti pats jo autorius: nevaržomas rašyti savo mintis, publikuoti
nuotraukas, talpinti nuorodas, sulaukti interneto vartotojų komentarų. Pirmieji tinklaraščiai internete
aptinkami 1996-1997 metais JAV, kuomet keletas internautų asmeniniuose tinklalapiuose publikavo kasdienines savo naujienas.
Turbūt pagrindinė tinklaraščių populiarumo priežastis – paprastumas ir laisvė.
Šiuo metu tinklaraščiai yra taip išplitę, jog juos turi beveik visi – nuo savo džiaugsmais besidalijančių
paauglių iki aukštas pareigas užimančių verslininkų bei organizacijų.

Tinklaraščiams priskiriamos specializuotos interneto svetainės arba bendrųjų svetainių sritys, kuriose
talpinamos dažnai rašomos publikacijos, išdėstytos chronologine tvarka, kuriose autoriai, vadinamieji
"blogeriai" (tinklaraštininkai), išsako savo mintis, įvykius, pastebėjimus ir
idėjas pasirinkta tema.

Tinklaraščiuose dažniausiai komentuojamas pasirinktos temos turinys, toks kaip muzika, kinas, maistas,
politika ar naujienos; daugelis tinklaraščių veikia kaip asmeniniai dienoraščiai. Tipinis
tinklaraštis sudarytas iš teksto, paveikslėlių ir nuorodų į kitus "blogus", puslapius ar
kitokią su tinklaraščio tematika susijusią informaciją. Dauguma tinklaraščių yra tekstiniai, tačiau
populiarūs ir "fotoblogai", "videoblogai" bei kitos blogų formos. Tinklaraščiai yra viena socialinės,
pilietinės, populiariosios žurnalistikos dalis.

Posted by email from diedas’s posterous