Pasirinkimas studijuoti fiziką:

Reklama
Siūlau “švelnaus“ slenksčio
programą.
Click here to download:

slenkstis2.rar (21 KB)

Naujas lęšis!

2008-11-27

Atrodo, radau kelią planuotam plokščiajam lęšiui
sukurti.
M.S.
Click here to download:

Lesis4.rar (47 KB)

Patikslinkite, kieno nepažymėta sąraše, fakultetus: reikės gi į jų žiniaraščius pažymius surašyti.
M.S.

FZR1126.doc (56 KB)