SIMNO GIMNAZIJOJ

2012-09-30

radome 2012 09 28:

Reklama

SIMNO GIMNAZIJON

2012-09-30

sugrįžome 2012 09 28.

PROGRAMĖLĖ

2012-09-25

SOCIALISTINIS LIAUDIES FRONTAS: 21 PUNKTAS

  

Programa 2012 metų Seimo rinkimuose:

 1.     Baudžiamosios bylos inicijavimas konservatorių partijai ir konkretiems jos vadovams už padarytą didžiulę žalą Lietuvai. Visaapimantis valstybės auditas.

2.     Signatarų statuso ir rentos panaikinimas. Seimo narių atšaukimo įstatymas, jų skaičiaus sumažinimas, perėjimų iš frakcijos į frakciją uždraudimas. Valdininkų elito algų nurėžimas per pusę. Privilegijų panaikinimas.    

3.     Normalūs santykiai su Rusija, nereikalaujant išgalvotos „žalos“ atlyginimo, derybos su ja dėl mažesnių dujų ir naftos kainų.

4.     Lietuvos valstybingumo atkūrimas iš naujo– išstojimas iš NATO, euro įvedimo atsisakymas.  

5.     Valstybinis ekonomikos reguliavimas ir planavimas. Kainų mažinimas maistui, vaistams, šildymui, būsto išlaikymui. Tvirtos socialinės garantijos, ypač – gyvenantiems skurde.

6.     Strateginių objektų ir stambių bankų nacionalizacija.

7.     Žemės, miškų, vandens telkinių neparduoti užsieniečiams – tik nuoma. Skatinti žemdirbių ir smulkiųjų gamintojų kooperaciją bei „žaliąją ekonomiką“.

8.     Realiai nemokama medicina ir mokslas. Valstybinė pigesnių vaistų tiekimo įmonė.

9.     Didesni  mokesčiai turtuoliams – jų pajamoms, turtui, prabangai.

10.                        Darbo vietų kūrimas atstatant pramonę ir žemės ūkį, atgaivinant  kultūrinį gyvenimą.

11.                        Teisėsaugos valymas: korumpuotų išvijimas, asmeninė atsakomybė už daromus sprendimus. 

12.                        Kalėjimas ir turto konfiskacija už korupciją. Visuotinis pajamų ir turto deklaravimas. Jeigu asmuo negali įrodyti jo turto teisėtumo – jo turtas nacionalizuojamas. 

13.                        Teisėjus turi rinkti piliečiai. Antstoliai ir notarai – tik valstybiniai.  

14.                        Bausmių pedofilams sugriežtinimas.

15.                        Kompensuoti sumažintas pensijas. Neilginti pensijinio amžiaus. 1100 litų minimali pensija. 1500 litų minimali alga. 1100 litų neįgaliam ir bedarbiui. Kasmet indeksuoti pensijas, algas, pašalpas ir kitas išmokas. Pigūs valstybiniai kreditai būstui įsigyti.

16.                        Nebeuždaryti nė vienos mokyklos, poliklinikos, ligoninės, bibliotekos.

17.                        Smulkaus verslo apsauga nuo monopolijų. Tarpininkų diktato ūkininkams sustabdymas. 

18.                        Streikų, kolektyvinių sutarčių ir kitų darbuotojų teisių plėtra.

19.                        Žodžio laisvės, žmogaus ir tautinių mažumų teisių apsauga.

20.                        Stabdyti pokario banditų garbinimą, tarybinio laikotarpio juodinimą, istorijos falsifikavimą, bundantį neo-fašizmą.

21.                        Ne – konservatorių brukamam, ekonomiškai nepagrįstam naujosios atominės elektrinės projektui. 

Už Lietuvą be konservatorių, vagių ir oligarchų!

Už tiesą ir darbą!                

Už Socialistinį Liaudies Frontą!                                    

  

Algirdas Paleckis, Socialistinio Liaudies Fronto pirmininkas                                   

Kaštonų g. 4, Vilnius. Tel. 5 2 43 10 70; 8 656 150 51.

www.slfrontas.lt 

 

Optometrams12

2012-09-16

Matematikos  užduotys optometrams12         Uzd11R

MATHCAD’ui    mathcad_praktikumas

FiIZIKOS 2012 m. rudeninė VIKTORINA su atsakymais

FIZIKOS 2012 m. rudeninė VIKTORINA 

  1.  Kiek ant dangaus žvaigždelių, tiek ant žemės skylelių (mįslė). Ko vis dėlto daugiau? Žvaigždžių daugiau, nes jų priskaičiuota apie 70 sekstljonų, o plika akim galima pamatyti iki 3000 žvaigždžių (Raminta, Henrikas).

Martynas: Rugiena. Yra žinoma, kad rugiais apsėta apytiksliai 3 procentai viso Žemės ploto. Taip pat yra žinoma, kad į vieną hektarą sėjama apytiksliai 4,6 mln. grūdų . Iš čia randame, kad Žemėje apytiksliai auga 6 X 10^15 grūdų varpų, o tai gerokai daugiau už 9100 iš Žemės matomų žvaigždžių. Tačiau iš viso priskaičiuojama apie 70 sikstilijonų žvaigždžių, o tai yra žymiai daugiau už augančių grūdų varpų skaičių. Taigi, akivaizdu, kad visatoje esančių žvaigždžių skaičius gerokai didesnis už skylelių skaičių Žemėje.

 

  1. Kodėl pasunkėja važiavimas dviračiu, sumažėjus jo padangose orui?

Martynas: Sumažėjus oro padangoje, sumažėja ir slėgis joje. Dėl sumažėjusio slėgio padangoje padidėja riedėjimo trintis, atsirandanti tarp padangos ir kelio. Be to, dėl padidėjusio padangos lankstumo ji nevienodai ir žymiai greičiau susidėvi.

  1. Kuriuo paros metu mes Saulės atžvilgiu lėčiausi?

Martynas: Dieną, nes skriedama apie Saulę Žemė sukasi ir apie savo ašį (tiek aplink Saulę, tiek apie savo ašį sukasi prieš laikrodžio rodyklę). Šiuo atveju, paviršiaus taško, kuriame yra diena, linijinis greitis yra priešingas linijiniam greičiui, kuriuo juda Žemė, sukdamasi apie Saulę, taigi dieną Saulės atžvilgiu judame lėčiausiai.

  1. Kodėl nepavyksta toli numesti nei ypač sunkaus akmens, nei ypač lengvo akmenėlio?

Sunkų sunku numesti, o lengvą efektingai stabdo oro pasipriešinimo jėga (Raminta, Pau;ius, Henrikas).

Martynas: Mesdami bet kokį kūną, mes jam suteikiame energijos. Kad lengvas ir sunkus kūnas nuskrietų vienodą atstumą, sunkiajam reikėtų suteikti daugiau energijos nei lengvajam. Tačiau dabar ne apie tai. Galime suteikti tik ribotą kiekį energijos, taigi ir ribotą greitį (juk žmogaus galimybės ribotos). Mesto kūno judėjimui priešinasi traukos ir oro pasipriešinimo jėgos. Jos daug didesnės nei jėga, kuria mes veikėme kūną metimo metu, todėl ir darbą atlieka didesnį ir kūnas vietoje to, kad be perstojo kiltų-krenta. Pasipriešinimo jėgų kūnui suteiktas pagreitis netrukus sustabdo kūną ir priverčia jį nukristi.

  1. Ar galite sukurti ant balto popieriaus žalią šešėlį?

Martynas: Tarkime, turime ekraną (baltą popieriaus lapą), prieš jį padedame objektą. Prieš objektą pastatome dvi lempas , tarkime, žalią ir raudoną, taip, kad objektas būtų tarp ekrano ir lempų. Kur objektas dengs žalią šviesą- ant ekrano susidarys raudonas šešėlis, kur dengs abi šviesas-juodas, o kur dengs raudoną-žalias šešėlis. Štai kaip galima gauti žalią šešėlį ant balto lapo.

  1. Kodėl kartais, žiūrėdamas pro langą į ryškų šviesulį, pastebi ir jo antrininkus?

Matome ir atspindį nuo antro stiklo paviršiaus (Raminta)

  1. Kokio aukščio bokšto reikėtų Ekvadore, kad jo viršūnėje jaustumeis nesvarus?

Martynas: Kadangi Ekvadoras yra pusiaujuje, bokšto aukštį, kurio viršūnėje žmogus jaustų nesvarumą, galima suskaičiuoti taip: kūną veikianti gravitacijos jėga turi būti lygi kūną veikiančiai išcentrinei jėgai: (GMm/(R+h)^2=(mv^2)/(R+h). G-gravitacinė konstanta, M-Žemės masė, m-kūno masė, R-Žemės spindulys ties pusiauju, h-bokšto aukštis, v-bokšto viršūnės linijinis greitis, lygus (2π(R+h))/T, kur T-Žemės sukimosi apie savo ašį periodas(apytiksliai 24h). Iš čia GMT^2=4π^2(R+h)^3. Susidaro kūbinė lygtis, kurią išsprendę gauname tris atsakymus, iš kurių mums tinka tik vienas: h≈35860000 m.

Galima buvo ir be formulių atspėti: į tokį aukštį „pakabino“ televizijos retransliatorius.

  1. Kuriuo giedrios vasaros paros metu kaime geriausiai girdėti tolimų šunų lojimas?

Vėlų vakarą, kai rasota dirva atvėsta, virš jos šiltesniu oru sklindanti garso banga (jos greitis proporcingas absoliučios temperatūros T kvadratinei šakniai) greitesnė nei prie žemės. Todėl tos garso bangos, kuri pradėjo sklisti ne horizontaliai, vis palinkdamos ir neturėdamos viršuje už ko užkliūti, pasiekia nenustelbtos žemę už kilometro ar dar toliau. Panašiai yra su Saulės spinduliais: Saulė jau žemiau horizonto linijos,o  mes ją dar matome besileidžiančią. Dėl šio refrakcija vadinamo reiškinio ilgiausia vasaros diena ilgesnė už ilgiausią žiemos naktį..

  1. Už ką Jūrmalos vasarotojai giria neaudringą šiaurės vėją?

Lėtas vėjas atgena į pakrantę Rygos įlankos paviršinį šiltą vandenį.

  1. Kodėl per vėją medžiai ne rymo palinkę, o linguoja?

Nes vėjas pučia netolygiai (Paulius, Henrikas)

Kol vėjas lėtas, o jam  kliūtys aptakios, oro judėjimas vadinamas laminariniu, ir pasipriešinimo jėga proporcinga greičiui. Sparčiau judant už kliūčių susidaro sūkuriai,ir tokios pasipriešinimo jėga jau proporcinga greičio kvadratui. Tai – turbulentinis judėjimas. Tiems sūkuriams reguliariai nutrūkstant, susikuria vis nauji. Taip susidaro medžius purtantys vėjo gūsiai,

Paskatinimai:

Raminta Adomaitytė (Joniškis) 10,

Paulius Petrušauskas (Kupiškis) 10,

Henrikas Vaickus (Simnas) 11,

Martynas Riauka (Vilnius) 20.

R.Greiičaus knygos “Man nereikia likimo kito“ pristatymas Pagėgių bibliotekoje 2012 09 13.

Algirdas Brazauskas

2012-09-09

Tokį ir atsiminsiu

 Pirmą kartą man Brazausko pavardė įstrigo, kai naujas energingas „Nuklono“ gamyklos direktorius Vytautas Mirkes sumanė Šiauliuose gaminti personalinius kompiuterius BK-0010.. Ir direktorius, ir inžinieriai nekantriai laukė, kokį lemiamą žodį tars Algirdas Brazauskas. Tas žodis buvo teigiamas, ir po jo prasidėjo pilni entuziazmo nauji įdomūs darbai gamykloje, Šiaulių pedagoginiame institute. Tada dar kartą įsitikinau: jau yra ir ten, Vilniuje, turinčių gerą supratimą apie gamybą, mokslą  ir valią vadovų.

   Vėliau, kai 1989 m. liepos 3 d. CK biure tvirtinant naują Pirmąjį Šiaulių miesto sekretorių, Algirdas liepė man daugiau nevažinėti į sodybą ir mokyklą Bazilijonuose dviračiu. Nes gali koks pravažiuojantis automobilis kad ir netyčia užkabinti, ir tada ne tik aš nukentėsiu, bet dar duosiu pretekstą piktiesiems pakelti skambų triukšmą,. Juk jie tik laukia tokių progų…  Esu tikras, kad tą patį man būtų pasakęs ir mano velionis tėvas.

      Naujai pažinto žmogaus savybes, būdą pratęs nusakyti, palygindamas tą žmogų su kitais, gerai pažįstamais. Taip buvo ir su Algirdu Brazausku. Pirmiausia jį statau šalia savo tėvo.

   Mano tėvukas buvo labai darbštus, energingas, ypatingai aštraus tikrovės suvokimo ūkininkas. Ir kai artimiau pabendravau su Algirdu, nejučiom persimetė pagarba, kurią jaučiau savo tėvui, ir į Brazauską, tvarkiusį jau ne vienos sodybos, ne vienos šeimos, o kur kas didesnio masto, problemas. 

   Lietuva įtraukė į dinamišką, žiauriai atsakingą veiklą Algirdą Brazauską. Ir ūkine, ir svarbiausia, žmoniškąja, humaniškąja prasme. Betgi jis buvo ne politikas, o inžinierius, ekonomistas, tiksliau, didelio, sudėtingo ūkio „gaspadorius“. Beje, po Stalino mirties į „gaspadorius“ pavirto ir Antanas Sniečkus, pagal tam metui duotas galimybes būręs Tarybų Lietuvoje aukštos kvalifikacijos ekonominio respublikos vadovavimo komandą. Taip pat ir pačius pramonės, žemės ūkio įmonių, universitetų, institutų vadovus, žinoma. Juos, ypač garsiuosius kolūkių pirmininkus, tarybinių ūkių direktorius, tie, kas dar nepasidavė visuotinio tos kartos ujimo priepuoliui, šiltai, ir pagarbiai mini ir šiandien.

   „Ten nėra ką veikti!“, – tokius tragiškus žodžius pasakė man apie LR. Aukščiausiąją Tarybą, kai ji pradėjo penkis dešimtmečius kurto Lietuvos ūkio griovimą, kai, anot Justino Marcinkevičiaus, privati nuosavybė buvo paskelbta šventąja, kai prasidėjo niekaip nepasibaigianti išlikusio nekilnojamo turto grąžinimo – iki tvartelių lygio – era. Tačiau toks nusiminimo impulsas truko neilgai, ir jį pakeitė tikro šeimininko jausmas – išsaugoti kaip galima daugiau to, kas per dešimtmečius sukaupta. Kiek kartų mes, to meto artimi politikai, siūlėme Algirdui atsisakyti premjerės pavaduotojo posto, nes jis, būdamas toje komandoje, kompromituoja ir save, ir tuo pačiu partiją.  Atsisakydavo, teigdamas, kad jis, turėdamas iš anksčiau gerus ryšius su ūkių vadovais, gali ką nors sušvelninti.

   Buvo nauji laikai, išryškėjo naujos asmenybės. Būrėsi apie Algirdą nauji energingi – patikimi ir ne visai -žmonės. Jų – ne pataikūnų, užkopusių anuomet aukštai – Brazauskui labai reikėjo. Tačiau, pasirodo, ne kiekvienas buvo nuoširdus. Guodėsi jis ir tokiu epizodu: kai su vienu judėjimo atstovu be pašalinių ausų pasikalbėdavo parke, po kurio laiko jam kiti raportuodavo, apie ką buvo ten šnekama. Matyt, išsiilgęs ano meto viršuose tikro nuoširdumo, Algirdas pernelyg pasitikėdavo tais, su šurmuliu įsiveržusiais naujaisiais…

   Prieš 1992 metų rudenį ne kartą pasiguosdavo, kad labai išsekino buvimas politikoje, kad norėtų pagaliau kaip eilinis žmogus normaliai pagyventi, ir tekdavo įtikinėti, kad bent iki rinkimų nepasitrauktų. Bet ir vėl nulėmė pareigos Lietuvos žmonėms jausmas. Panašiai, beje, buvo ir prieš prezidento rinkimus.

   Nepakeitė Algirdo žmoniškumo, mokėjimo nuoširdžiai, tiesiog draugiškai bendrauti su visais ir prezidento titulas. Tačiau  prezidentavimo metu jis man ne visada patikdavo. Dabar, praėjus tiek laiko, atrodo, nuspėju to priežastį. Didžiulės atsakomybės našta, neabsoliutus technokrato pasitikėjimas savo politine nuojauta paskatino būti atsargesniam, daugiau įsiklausyti patyrusių politikų nuomonės. Aš, tuo metu vadovavęs Seimo Žmogaus teisių, pilietybės ir tautybių reikalų komitetui, ne kartą patyriau, pakalbėjęs naujų siūlomų įstatymų klausimais su Prezidentu, kad jis jau yra tai aptaręs su kitais – ne mūsų pakraipos politikais, ir jis mūsų pateikto dokumento, net jei jį priimtų Seimas, nepasirašysiąs.

   Kai mokslininkas formuluoja fizikos ar matematikos dėsnį, jis būtinai griežtai nusako, kokiomis sąlygomis tas dėsnis galioja. Panašiai reikėtų aptarti ir žmogaus veiklą. Ypač tokio masto erdvėje ir laike, kokia teko prieš du dešimtmečius Lietuvai svarbiems žmonėms. Tiems, kurie, paklusdami toms sąlygoms, tarnavo, ne tiek sau, kiek savo šaliai, jos žmonėms. Iš šių pozicijų aš ir šiandien matau, koks didelis – visomis prasmėmis – išlieka ir Algirdas Brazauskas.

Mindaugas Stakvilevičius, Šiauliai, 2012 09 09.

ATSAKYMAI

2012-09-05

Gretai – kas lemia, kad žmogus kairiarankis?

Mokslininkai mini kelias priežastis:

paveldimumas genais;

dar negimęs būna būsenoje, kurioje patogiau čiulpti kairiosios rankos nykštį;

padidintas motinos testosterono kiekis;

traumos.

Šaltinis: http://ru.wikipedia.org/wiki.

Raimondai – Už kokią partiją balsuosite Seimo rinkimuose?

Už SLF – Socialistinį Liaudies Frontą Turiu tam moralinių, žmogiškųjų motyvų.

Žanetai – Kokiu greičiu plaukia delfinai?

Iki 37 km/h – taip teigiama Grejau paradoksu. Tokį greitį jie pasiekia dėl ypatingų odos savybių – juos vanduo apteka ne turbulentiškai, o laminariškai.

Trečiadieniui – politkon įvelti Lietuvos fizikai. I r vėl Maironis.

Dvi galvos, šešios kojos, o per vidurį kilnojas. Kas?

Vertinimai prisegtuke   FZ1003

ŠU MI 305

2012-09-03

MI fakulteto pirmakursiai ir jų vedliai 2012 rugsėjo 3d. 305  auditorijoje.

http://www.youtube.com/user/tsivickas?gl=SN&hl=fr